Achei a resposta... é só marcar REPLY-ONLY nas placas