Use o WVDIAL, que o HOWTO ensina como usar/configurar.