Entenda os protocolos ICPM e ARP.

GDH Press: Blog » Redes: entendendo o ICMP e o ARP