ae, quando vou iniciar o amule aparece a seguinte mensagem de erro:

--
Initialising aMule
Config:
x1: 0 y1: 0 x2: 0 y2: 0
split read, found : 0
srv_split read, found : 0
External connections disabled in .eMule

OOPS! - Seems like aMule crashed
--== BACKTRACE FOLLOWS: ==--

[0] amule(_ZN9CamuleApp16OnFatalExceptionEv+0x5c) [0x81ff50a]
[1] /usr/lib/libwx_gtk-2.4.so(wxFatalSignalHandler+0x2d) [0x403cd3dd]
[2] /lib/libpthread.so.0 [0x40989be5]
[3] /lib/libc.so.6 [0x409f9078]
[4] amule(_ZN9CamuleDlg13CreateSystrayERK8wxString+0x28) [0x820215e]
[5] amule(_ZN9CamuleApp6OnInitEv+0x1b5c) [0x81fc2f2]
[6] /usr/lib/libwx_gtk-2.4.so(_Z7wxEntryiPPc+0x228) [0x40248e08]
[7] amule(main+0x1e) [0x81fa2a6]
[8] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xc6) [0x409e5936]
[9] amule(_ZN16wxScrolledWindow16AdjustScrollbarsEv+0x119) [0x80adf51]
Aborted
--

alguém sabe como resolver?
valeu