Olá galera linux,

seguinte estou configurando o postfix com courier no slack e está me gerando o seguinte erro:

checking whether stripping libraries is possible... yes
checking for shl_load... (cached) no
checking for shl_load in -ldld... (cached) no
checking for dlopen... (cached) no
checking for dlopen in -ldl... (cached) yes
checking whether a program can dlopen itself... (cached) yes
checking whether a statically linked program can dlopen itself... (cached) yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for env... /usr/bin/env
checking for courierauthconfig... no
configure: WARNING: === Courier authentication library not found.
configure: WARNING: === You need to download and install
configure: WARNING: === http://www.courier-mta.org/download.php#authlib first.
configure: WARNING: === If courier-authlib is installed in a non-default
configure: WARNING: === directory, set the COURIERAUTHCONFIG environment
configure: WARNING: === variable to the full path to the courierauthconfig
configure: WARNING: === binary and rerun this configure script.
configure: WARNING:
configure: error: courierauthconfig not found


Sendo que o comando que dei foi: ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc/courier/ --libexecdir=/usr/lib/courier

descompactei o arquivo como root e depois dei o seguinte comando:

chown rafael.users /opt/courier-4.1.0 -R
o que pode estar dando de errado?